Privacyverklaring

BPF Advies en opleidingen gebruikt de persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te infomeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld.

Download de privacyverklaring als pdf

Hoe komt BPF Advies en opleidingen aan uw persoonsgegevens?

Wanneer u een dienst van BPF Advies en opleidingen afneemt of informatie opvraagt via het contactformulier op haar websites vraagt zij persoonsgegevens van u. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van de situatie.

Deze gegevens vraagt
BPF Advies en opleidingen aan u
bij de volgende diensten:
Advies of bemiddelingBelastingaangifteOpleiding/ info bijeenkomst
Voor en achternaamVoorletters en achternaamVoorletters en achternaam
KvK nummerGeboortedatumStraat en huisnummer
BedrijfsnaamBSN-nummerPostcode en plaats
Straat en huisnummerStraat en huisnummer(mob.) telefoonnummer
Postcode en plaatsPostcode en plaatsEmailadres
(mob.) telefoonnummer(mob.) telefoonnummer 
EmailadresEmailadres 
WebsiteFinanciële gegevens 
Financiële gegevensFiscale gegevens 

Vraagt u informatie op via het contactformulier op een van de websites dan wordt u gevraagd uw naam en emailadres te verstrekken. In deze situaties slaan de website van BPF Advies en opleidingen het IP adres van de computer op waarmee u contact maakt. Door uw persoonsgegevens aan BPF Advies en opleidingen te verstrekken geeft u uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

Waarvoor gebruikt BPF Advies en opleidingen uw persoonsgegevens?

BPF Advies en opleidingen verwerkt u persoonsgegevens voor haar diensten en haar financiële administratie. Dit doet zij om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en om haar dienst aan u te kunnen verrichten.

Hoelang bewaart BPF Advies en opleidingen uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaart BPF Advies en opleidingen zolang als nodig is voor het verrichten van haar diensten. Daarbij moet zij rekening houden met een bewaarplicht volgens de fiscale wetgeving van zeven jaar en een bewaarplicht op grond van toezichtwetgeving.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die BPF Advies en opleidingen van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Het gebruik van deze rechten is voor u kosteloos. Indien u van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met BPF Advies en opleidingen. De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. Indien u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens zal BPF Advies en opleidingen meewerken indien de wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet.

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van de websites van BPF Advies en opleidingen te vergroten, maakt zij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

BPF Advies en opleidingen verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve wanneer zij hiertoe gevorderd wordt in verband met een wettelijke verplichting of levering van een dienst aan u.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

BPF Advies en opleidingen bewaart uw persoonsgegevens op beveiligde externe gegevensdragers. Zij maakt daarbij gebruik van beveiligde clouddiensten.

Aanpassen privacyverklaring

BPF Advies en opleidingen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in verband met wijziging van de dienstverlening of wijziging van wet- en regelgeving. BPF Advies en opleidingen zal de wijziging dan publiceren op haar websites: www.bpf-aen.nl en www.extraloonheffing.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Graag wijst BPF Advies en opleidingen u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te richten tot de bevoegde instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met BPF Advies en opleidingen.

BPF Advies en opleidingen

p/a Haarspithoek 49

7546 KG Enschede

info@bpf-aeno.nl

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram