Een Privepensioen

Een privépensioen

Een eigen pensioenregeling inrichten waarbij jezelf de baas blijft over de investeringen. Deze mogelijkheid staat open voor iedereen met een inkomen.

Fiscale faciliteiten

Een werknemer met een aantoonbaar pensioentekort, maar zeker ook een ondernemer of zzp’er kan gebruik maken van de mogelijkheid om fiscaal aftrekbaar van de winst uit onderneming een privépensioen of ook wel lijfrente genoemd op te bouwen.

Investering in enig jaar

De investering in enig jaar is flexibel. Een bepaald bedrag per maand met eventueel aanvullende stortingen is mogelijk, maar ook incidentele bedragen op het moment dat het financieel past. De betaalde lijfrentepremie brengt u in mindering in de aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar. Uw mogelijke investering in het privépensioen is afhankelijk van een jaarlijkse berekening die hiervoor gemaakt moet worden.

Niet geïnvesteerd in enig jaar

Indien het niet uitkomt om in enig jaar te investeren in het privépensioen, dan bestaat er de mogelijkheid dit in te halen. Dit kan tot 7 jaar terug. Deze inhaal mogelijkheid is gebonden aan fiscale regels, het maximale bedrag zal per jaar net als de jaarlijkse investering berekend moeten worden.

Bank of verzekeraar

Het privépensioen of ook wel lijfrente kan worden ondergebracht bij een bank of verzekeraar. Deze bank of verzekeraar vormt met de investeringen en het daarmee gemaakte rendement een kapitaal. De hoogte van dit kapitaal is afhankelijk van de keuze van de beleggingsvorm. Dit kapitaal dient op de gekozen pensioendatum te worden gebruikt voor een periodieke uitkering. Daarbij bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een andere uitvoerder dan waarbij het kapitaal is gespaard.

Uitkering voor de oudedag of de partner

De uitkering kan een eigen oudedags-voorziening zijn, eventueel gecombineerd met een aanvullende tijdelijke uitkering. Daarnaast is een combinatie mogelijk met een nabestaanden-uitkering voor de partner en/
of kinderen. Afhankelijk van het feit of de oudedags- voorziening wordt uitgevoerd door een bank of verzekeraar is deze levenslang of tijdelijk. De hoogte van de uitkeringen zijn afhankelijk van de omvang van het  gespaarde kapitaal, de leeftijd en de marktrente op moment van aankoop van de periodieke uitkering.

Bruto-uitkering

Omdat de investering voor het privépensioen aftrekbaar is van de inkomstenbelasting zijn de uitkeringen t.z.t. belast als inkomen. Elke maand- of kwartaaluitkering is een bruto-uitkering waarop loonheffing wordt ingehouden. De hoogte is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram