Mijn bedrijf is mijn pensioen

Een ideaal beeld van menig ondernemer met een eenmanszaak, deelnemer in een vennootschap onder firma of maatschap.
Een bedrijfspand, goederenvoorraad of een goede naam is immers geld waard.

Fiscale faciliteiten

Winst behaalt met of bij de staking van een onderneming, bijvoorbeeld door verkoop aan een opvolger, kan worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente. Dit is een recht op een periodieke uitkering. De winst is dan niet belast met inkomstenbelasting maar kan tot een bepaald bedrag worden gebruikt om die lijfrente aan te kopen.

De hoogte van de winst, behaalt met of bij de staking, die gebruikt kan worden voor de lijfrente is afhankelijk van de omstandigheden. Minimaal kan bijna € 111.000,- worden aangewend en maximaal ruim € 443.000,-.
Daarnaast is een klein bedrag ad € 3.630,- van de stakingswinst onbelast.

Andere voorzieningen

Is er in het verleden ook gebruik gemaakt van andere mogelijkheden die de inkomstenbelasting kent, zoals een premieaftrek voor een lijfrente of een oudedagsreserve, dan wordt hiermee bij de hoogte van het  maximale bedrag rekening gehouden. De mogelijkheid om de winst bij staking te gebruiken voor een oudedagsvoorziening is dus een “all-in” bepaling.

Uitkering voor de oudedag of de partner

De lijfrente kan een levenslange periodieke uitkering zijn voor de eigen oudedags-voorziening eventueel gecombineerd met een aanvullende tijdelijke uitkering. Daarnaast is een combinatie mogelijk met een uitkering voor de nabestaande.
De hoogte van de uitkeringen zijn afhankelijk van de omvang van de stakingswinst, de leeftijd en de marktrente op moment van aankoop van de lijfrente.

Uitvoerder van een stakingslijfrente

De stakingswinst bij beëindiging van een onderneming kan worden ondergebracht bij de opvolger in de vorm van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, bij een verzekeraar, bank of pensioenfonds. Bruto-uitkering. Omdat de stakingswinst die gebruikt wordt voor een periodieke uitkering niet belast is, is de periodieke uitkering zelf belast. Elke maand- of kwartaaluitkering is een bruto-uitkering waarop loonheffing wordt ingehouden. De hoogte is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Economische situatie

Belangrijk bij de gedachte “mijn bedrijf is mijn pensioen” is de economische situatie op het moment van verkoop van de onderneming. Het pensioen is letterlijk afhankelijk van de waarde van het bedrijf.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram