Het arbeidsongeschiktheids-pensioen

Het pensioen bij arbeidsongeschiktheid. Een onderwerp om even bij stil te staan, maar voor menig ondernemer een ver-van-mijn-bed-show is.

Een lage verzekeringsgraad

Volgens een onderzoek van het ZZP-pannel is de verzekeringsgraad bij ZZP’ers voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen slechts 36%.
Onderstaande grafiek maak dat nog eens duidelijk.

Een herinvoering van een verzekeringsplicht is volgens het Ministerie van SZW niet aan de orde.

Broodfonds

Een relatief nieuw fenomeen is het broodfonds. Een informele vereniging met vaak minimaal 20 leden en maximaal 50 leden.
Het principe is gebaseerd op solidariteit en schenkingen aan een ziek lid door de overige leden. De inleg is niet fiscaal aftrekbaar en de schenking is belast met schenkingsrecht voor zover de schenking per persoon meer is dan ruim € 2.000,- per jaar.

Voorbeeld:
Bij een uitkering van € 1.500,- per maand door 40 leden is de schenking € 37,50 per maand.
Op jaarbasis is dat € 450,-. De schenking is lager dan de vrijstelling en daarom onbelast.
Afhankelijk van de gewenste dekking legt een ieder maandelijks een bedrag in.

Voorbeeld:
De uitkeringsduur is vaak beperkt tot twee jaar.
Arbeidsongeschiktheids-verzekering
Deze verzekeringen zijn er in vele vormen, al of niet met indexatie van de uitkering of verzekerde bedragen. Verzekering van het eigen beroep of andere criteria.
Een eigen risico behoort altijd wel tot de mogelijkheden, waardoor een combinatie met eventueel een broodfonds mogelijk is. Een uitkering bij ziekte is vaak mogelijk tot de AOW-ingangsdatum.

Vrijwillige verzekering bij het UWV

Startende ondernemers met voorheen inkomen uit loondienst of WW-uitkering kunnen binnen drie maand na het einde van een dienstverband of uitkering zonder gezondheidswaarborgen een vrijwillige verzekering aanvragen bij het UWV.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram