Het pensioen voor de ZZP’er

ZZP-brancheorganisaties spreken over een ingangsdatum van 1 januari 2015. Dit lijkt vooralsnog wat vroeg. Het onderwerp is in ieder geval opgenomen in de planningsbrief pensioenen van het ministerie van SZW.

Een ondernemerspensioen

De initiatiefnemers zoals; ZZP-Nederland, Platvorm Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen, etc. pleiten voor een vrijwillige pensioenregeling op individuele basis waarbij gebruik wordt gemaakt van collectieve voordelen op de beleggingen van het pensioenvermogen. Alhoewel de berichten spreken over een pensioen voor de ZZP’er, zal het pensioen ter beschikking komen voor de ondernemer met een
eenmanszaak, de ondernemer in een v.o.f. of maatschap. De regeling zal worden uitgevoerd door Loyalis en Inadmin, onderdelen van de APG groep, waar o.a. het ABP toebehoort.

Bruto of netto pensioen

Het pensioen kan de vorm krijgen van een bruto pensioen met aftrekbare pensioenpremies of een netto pensioen waarbij het pensioen opgebouwd wordt met netto geld. De uitkering zal dan onbelast zijn. Beide vormen zijn mogelijk omdat het netto-pensioen per 2015 ook voor werknemers geïntroduceerd wordt. Vooralsnog lijkt het een bruto pensioen te worden door uitlatingen van de voormalige staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers.

Pensioenkapitaal

Het pensioen krijgt de vorm van een op te bouwen kapitaal. Dit kapitaal kan de ondernemer tussen de 60ste en 70ste levensjaar omzetten in een periodieke uitkering met een te kiezen looptijd van 10, 15 of 20 jaar.
Het pensioen zal vooralsnog niet voorzien in een voorziening voor de nabestaanden bij overlijden voor de ingangsdatum van het pensioen. Het opgebouwde kapitaal komt dan wel beschikbaar. Of dit voldoende is voor een partnerpensioen is afhankelijk van de hoogte van dit kapitaal.

Arbeidsongeschiktheid

In geval van arbeidsongeschiktheid kan het kapitaal zonder fiscale sancties worden opgenomen om te gebruiken als periodieke uitkering, zodat in een aanvullend inkomen kan worden voorzien.

Bijstand

Het pensioenkapitaal wordt beschermt tot een bedrag van 2 x de AOW-uitkering (ongeveer € 19.000,-), zodat dit niet hoeft te worden opgenomen bij een eventueel beroep op een bijstandsuitkering.

Volgen van de ontwikkelingen

Via de website www.startjezzppensioen.nl kan de ondernemer zich abonneren op een digitale nieuwsbrief om de ontwikkeling van het ZZP-pensioen te volgen.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram