Klacht

Klachten

Bpf advies & opleidingen heeft zich voor een objectieve klachtenafhandeling aangesloten bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid).

Indien u van mening bent dat een geleverde dienst niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken is verricht, dan verzoek ik u met mij contact op te nemen.

Indien onderling overleg niet tot de gewenste oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot het Kifid.

Bpf advies & opleidingen heeft een overeenkomst met het Kifid met een voorbehoud tot een bindend advies. Dit betekent dat u en Bpf advies & opleidingen bij een geschil voorafgaand aan de behandeling aangeven of het advies als bindend wordt geaccepteerd.

De contactgegevens van het Kifid zijn:

Kifid
Kantoren Stichthage
Koningin Julianaplein 10
(ingang via trap in de stationshal)
2595 AA Den Haag
Telefoon 070-333 8 999

Postadres:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram