Disclaimer

Bpf advies en opleidingen spant zich in om de informatie op deze site actueel te houden en correct weer te geven. Dit betekent dat niet gegarandeerd wordt dat alle informatie op ieder moment juist is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie op deze site.

Bpf advies en opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Bpf advies en opleidingen is niet verantwoordelijk voor financiële gevolgen door het ongetoetste gebruik van informatie, dan wel gevolgen welke voortkomen uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Binnen deze website zijn relevante externe links van derden opgenomen. Bpf advies en opleidingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Informatie en downloads van deze site worden uitsluitend toegestaan voor eigen, individueel gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram