Pensioenaanspraken overdragen

Bent u met een nieuwe baan gestart bij een andere werkgever en wilt u uw opgebouwde pensioenaanspraken bij uw vorige werkgever overdragen, dan moest u daarvoor binnen zes maanden, nadat u bij uw nieuwe werkgever was begonnen, een verzoek voor indienen.

De eis van zes maanden is per 1 januari 2015 vervallen.

Dat betekent dat een werknemer nu opgebouwde pensioenaanspraken bij vorige werkgevers op enig moment kan overdragen naar de pensioenuitvoerder van de huidige werkgever, zonder dat men gebonden is aan een termijn.

Let op!
Alleen opgebouwde aanspraken vanaf juli 1994 zijn overdraagbaar. Waardeoverdracht is niet altijd zinvol, laat u daarom goed informeren.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram