Tip: Verevening pensioenrechten voorkomen

In geval van een scheiding heeft de partner recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. In een echtscheidingsconvenant kan van deze standaardverdeling worden afgeweken. Indien het convenant binnen twee jaar na de scheidingsdatum wordt gezonden aan de pensioenuitvoerder moet deze aan de afwijkende
afspraak meewerken.

Verdeling van de pensioenaanspraak kan worden voorkomen door met de partner overeen te komen om een lijfrente ter grootte van het aan de partner toekomende pensioen te sluiten. De partner is dan begunstigde voor de uitkering en de premie is voor u fiscaal aftrekbaar.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram