Tip: VAR Verklaring 2014 ook begin 2015 geldig

De verklaring arbieidsrelatie (VAR) waarover de zelfstandig ondernemer beschikt is ook de eerste maanden in 2015 van toepassing. De Staatssecretaris van Financien heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer op 11 juli aangekondigd.

De verklaring dient de zelfstandig ondernemer vanaf volgend jaar via een webmodule aan te vragen. Een belangrijk verschil met de huidige VAR-verklaring is dat de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt voor het gebruik van de verklaring.

De verklaring vrijwaart de opdrachtgever voor de inhouding van loonheffing en afdracht van premie werknemersverzekeringen en premie Zvw. Vanaf volgend jaar ligt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de VAR niet meer alleen bij de ondernemer, maar is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Hoe deze medeverantwoordelijkheid in de nog te ontwikkelen webmodule moet worden ingebracht is nog onderwerp van studie.

De staatssecretaris verwacht eind augustus een wetsvoorstel in te kunnen dienen.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram