Tip: Mantelzorg en AOW

Het verzorgingscriterium in de AOW zorgt ervoor dat een alleenstaande AOW-gerechtigde samen kan wonen met een andere alleenstaande AOW-gerechtigde en beiden toch de hogere AOW-uitkering ontvangen voor een alleenstaande. Dit is het geval indien:

  • De ene AOW-gerechtigde hulpbehoevend is;
  • De samenwoning is ontstaan vanwege het verlenen van de zorg;
  • Beiden een eigen hoofdverblijf hebben waarvoor ieder de eigen kosten betaalt.

Het verzorgingscriterium wordt vervangen door een ‘besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW’. Hierdoor wordt het mogelijk dat ook anderen mantelzorg verlenen zonder dat de alleenstaande AOW-gerechtigde de hogere alleenstaanden uitkering verliest.

De voorwaarde is dat beiden een eigen hoofdverblijf hebben waarvoor ieder de eigen kosten draagt. De reden van (deels) samenwonen is dan niet meer van belang.

Indien een alleenstaande AOW-gerechtigde in gaat wonen bij een kind is er geen sprake van samenwonen en behoudt de alleenstaande AOW-gerechtigde de eigen uitkering.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram