Tip: Inkoop van niet verzekerde AOW jaren

Vorige week verscheen een uitspraak van de rechtbank Amsterdam over een casus die iemand had aangespannen over het opschorten van de AOW leeftijd met één maand met ingang van 2013. Deze persoon stelde zich op het standpunt dat hem een recht was ontnomen. Hij kreeg immers één maand later AOW dan eerdere AOW gerechtigden. Hij kreeg van de rechtbank geen gelijk.

De AOW is immers geen verworven recht. Dit is ook van belang bij de inkoop van verzekerde AOW jaren indien men (tijdelijk) in het buitenland heeft gewoon of uit het buitenland inkomsten heeft genoten waardoor men niet in Nederland verzekerd was voor de AOW. Inkoop van AOW jaren bij de Sociale Verzekeringsbank betekent niet dat men een aanspraak op AOW heeft verworven. Indien de Algemene Oudersdomswet wijzigt, waardoor uitkeringen worden verminderd, worden ook de ingekocht AOW jaren verminderd. Ondanks dat er extra voor is betaald.
Dus bezint eer ge begint!
Laat u goed informeren over de mogelijkheden en gevolgen.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram