Tip: Het verschil tussen de pensioenleeftijd en de AOW leeftijd

Sinds januari 2013 is de pensioenleeftijd in een pensioenregeling en de ingangsdatum van de AOW niet meer gelijk. De AOW leeftijd is in het jaar 2013 gesteld op de 65ste verjaardag + 1 maand, in 2014 op de 65ste verjaardag + 2 maanden en schuift de komende jaren telkens met 1 of 2 maanden op.

De pensioeningangsdatum hebben pensioenfondsen en verzekeraars vanaf dit jaar moeten stellen op de 67 jarige leeftijd. Sommigen hebben er voor gekozen om alle opgebouwde en nog op te bouwen aanspraken uit te keren vanaf 67 jaar. Anderen kennen een knip in de regeling, oude aanspraken uitkeren vanaf 65 jaar en nog op te bouwen aanspraken vanaf 67 jaar. Het gevolg is dat u geen “echte” pensioendatum meer hebt.

Vele pensioenregelingen kennen op dit moment een flexibele pensioendatum, u hebt de mogelijkheid te vervroegen of op te schorten. Maar er zijn meer mogelijkheden om uw "ideaal pensioen" vorm te geven.
Vraag naar de mogelijkheden en de gevolgen.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram