Tip: Flexibel met pensioen

Pensioenregelingen kennen een uitkeringsvorm die in principe gelijk blijft in de periode dat u de uitkering geniet. Indien de financiële middelen van het pensioenfonds het toestaan kan een uitkering jaarlijks worden verhoogd met een loon- of prijsindexatie. Het is mogelijk de pensioenuitkering te variëren, d.w.z. in de eerste levensjaren na de
pensioendatum een hogere uitkering en daarna een lagere. Afgezien van een voorgeschreven maximale verhouding tussen de hoge en lage uitkering bent u vrij in de combinatiemogelijkheden.

Op deze wijze bent u in staat uw pensioenuitkering aan te passen aan uw uitgavepatroon.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram