Archive | tips

Tip: Het verschil tussen de pensioenleeftijd en de AOW leeftijd

Sinds januari 2013 is de pensioenleeftijd in een pensioenregeling en de ingangsdatum van de AOW niet meer gelijk. De AOW leeftijd is in het jaar 2013 gesteld op de 65ste verjaardag + 1 maand, in 2014 op de 65ste verjaardag + 2 maanden en schuift de komende jaren telkens met 1 of 2 maanden op.

De pensioeningangsdatum hebben pensioenfondsen en verzekeraars vanaf dit jaar moeten stellen op de 67 jarige leeftijd. Sommigen hebben er voor gekozen om alle opgebouwde en nog op te bouwen aanspraken uit te keren vanaf 67 jaar. Anderen kennen een knip in de regeling, oude aanspraken uitkeren vanaf 65 jaar en nog op te bouwen aanspraken vanaf 67 jaar. Het gevolg is dat u geen “echte” pensioendatum meer hebt.

Vele pensioenregelingen kennen op dit moment een flexibele pensioendatum, u hebt de mogelijkheid te vervroegen of op te schorten. Maar er zijn meer mogelijkheden om uw “ideaal pensioen” vorm te geven.
Vraag naar de mogelijkheden en de gevolgen.

Tip: Een AOW uitkering en uw partner woont elders.

Indien u een AOW uitkering ontvangt en u bent gehuwd of samenwonend, dan ontvangt u beiden de helft van de AOW uitkering voor een echtpaar. In 2014 is dat ruim € 759,- bruto per maand excl. vakantiebijslag. Wanneer door omstandigheden uw partner echter langdurig elders woont, door bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis etc., kunt u in aanmerking komen voor een AOW uitkering voor ongehuwden. Deze uitkering bedraagt ruim € 1.099,- bruto per maand. De alleenstaandenuitkering is dan voor beiden van toepassing. Dit
scheelt samen € 680,- bruto per maand. De alleenstaandenuitkering kunt u aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank.

Maar let op! Een hogere AOW uitkering kan wel gevolgen hebben voor een eventuele zorg- of huurtoeslag.

Tip: Een nieuwe baan, dan kunt u uw pensioen meenemen.

Indien u bij een nieuwe werkgever aan het werk gaat, dan kunt u de waarde van uw pensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Deze mogelijkheid hebt u ongeacht of u bij uw vorige werkgever bent ontslagen of dat u zelf ontslag genomen hebt.

U hebt daartoe een afdwingbaar recht als er sprake is van individueel ontslag. U kunt ook de pensioenaanspraken opgebouwd bij eventuele eerdere werkgevers overdragen. Maar let op! Uw wettelijk recht verloopt wanneer er 6 maanden zijn verstreken nadat u aan de regeling bij uw nieuwe werkgever bent gaan deelnemen.

Maar waardeoverdracht van pensioenaanspraken is niet altijd zinvol. Een onderbuik gevoel, of het idee “dan is alles in één hand, wel zo makkelijk” is niet altijd even praktisch.
Informeer naar de mogelijkheden en de gevolgen.

Tip: Fiscale teruggave bijbaan.

Heeft u zoon of dochter, of heb je een bijbaan of vakantiebaan, dan houdt de werkgever loonheffing in op je salaris. Deze loonheffing kunt u, kun je, terug vragen van de Belastingdienst, door gebruik te maken van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting.

Door belastingaangifte te doen of een Tj biljet aan te vragen is het mogelijk om tot 5 jaar terug loonheffing terug te krijgen. Deze aangifte hoeft niet voor 1 april ingediend te worden.

Eventueel kunt u, kun je, de werkgever verzoeken om de studentenregeling toe te passen, hierdoor ontvang je vaak meer netto salaris.

Tip: De voor – ingevulde aangifte

Ook dit jaar vult de Belastingdienst uw aangifte gedeeltelijk in. Dat is makkelijk. Maar let op, wel even goed controleren voordat u deze instuurt.
Uitgaven voor zorgkosten (denk een voorgeschreven dieet, medicijnen etc.), studiekosten voor een beroep, verhoging van uw hypotheek en giften moet u nog zelf invullen.

Dit jaar controleert de Belastingdienst extra op deze uitgaven. Daarnaast wordt er extra gelet op de opgave van het persoonsgebonden budget, vermogens in het buitenland en gastouders.

Hebt u een kind dat per 1 januari 2013 jonger is dan 12 jaar en u verdient minder dan uw partner (doch minimaal € 4.814,- per jaar) dan hebt u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Deze bedraagt maximaal € 2.133,-.
Let even op of deze korting dan ook ingevuld is.

Tip: Geen notariële akte meer voor een periodieke gift

Per 1 januari 2014 is de eis van een notariële akte voor een periodieke gift, bijvoorbeeld aan een goede doelen organisatie, vervallen. Daarmee is de drempel om deze gift 100% fiscaal aftrekbaar te kunnen doen verdwenen. Een onderhandse akte tussen de schenker en ontvanger is voldoende. Beide partijen horen een afschrift van dit onderlinge stuk in hun administratie te bewaren. Dit is nodig om in geval van vragen van de Belastingdienst aan te kunnen tonen dat een overeenkomst bestaat. De overeenkomst is vorm vrij, maar er zijn wel enkele randvoorwaarden, zo dient er bij een gift in geld sprake te zijn van een vast en gelijkmatig bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar die uiterlijk eindigt bij overlijden.

De Belastingdienst heeft een model van een formulier met toelichting op haar website geplaatst.
Deze kunt u gebruiken maar hoeft niet. Als u dit formulier gebruikt weet u in ieder geval zeker dat u aan alle randvoorwaarden voldoet. Het formulier kunt u hier vinden.

Tip: Lijfrentepremie 2014

Geen lijfrentepremie betaalt in 2013? Maak dan nog in 2014 gebruik van de lijfrentepremie
volgens de reserveringsruimte. Deze is nog 17% van de premiegrondslag over de laatste 7 jaren.
De inhaalruimte is met ingang van dit jaar al verlaagd naar 15,5% van de premiegrondslag en zal
volgend jaar verder worden verlaagd naar 12,7%.
Deze verlaging gaat de komende jaren ook voor de reserveringsruimte gelden.